W ramach Projektu Aktywne Miasto Lublin w środę o godz. 9 w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Lublinie przy ul. Paśnikowskiego 6 odbędą się warsztaty, które poprowadzi Aleksandra Iwańska z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Tematyka zajęć związana będzie z świadomością praw i obowiązków obywatelskich a także budżetem obywatelskim.

 

- Organizowanie spotkań, podczas których to mieszkańcy w drodze głosowania decydują na przykład o wydatkowaniu środków ma za zadanie budowania wśród nich samych poczucia możliwości współdecydowania o lokalnej społeczności ale jest też dobrą praktyką przed wdrażanym w przyszłym roku w Lublinie budżetem obywatelskim – mówi Łukasz Bilik, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Konstantynów. – Prowadzone przez władze liczne konsultacje społeczne z mieszkańcami pozwalają na stwierdzenie, że w naszym mieście od kilku lat tzw. oddolna demokracja zyskała zielone światło. 

Z pewnością skuteczność wdrażanej w dzielnicy demokracji bezpośredniej utwierdza mieszkańców co do możliwości decydowania. – Dzięki wspólnie podjętym decyzjom udaje się realizować drobne inwestycje stanowiące duże udogodnienie w codziennym funkcjonowaniu, które z różnych przyczyn nie zostały wcześniej zrealizowane – podkreśla Łukasz Bilik. – Niezwykle ważne jest, aby poczucie odpowiedzialności i możliwości współdecydowania budowane było w społeczeństwie od najmłodszych lat, dlatego tym razem swoją wiedzę będą mogli sprawdzić uczniowie klas gimnazjalnych z Konstantynowa.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi krajami członkowskimi i Urząd Miasta Lublin.