Od poniedziałku (9 marca) najpóźniej do końca kwietnia zawężona zostanie ul. Jana Pawła II na wysokości ogródków działkowych znajdujących się za skrzyżowaniem z ul. Roztocze. Zmiana w organizacji ruchu związana jest z budową wjazdu na teren kompleksu handlowego.Zawężenie będzie występować na odcinku ok. 230 m w rejonie, gdzie kończy się teren ogródków działkowych. Na takim dystansie wyłączony z ruchu będzie prawy skrajny pas ul. Jana Pawła II na jezdni w kierunku al. Kraśnickiej. Roboty będą polegały na budowie dodatkowego pasa ruchu, z którego będzie możliwy skręt na teren budowanego kompleksu handlowego.