W piątek zmieniła się organizacja ruchu przebudowywanej ul. Armii Krajowej. Wykonawca rozpoczyna ostatni etap prac, układna będzie warstwa ścieralna asfaltu. – Zmiany są już widoczne i mają ogromne znaczenie dla mieszkańców – mówi Marek Jakubowski, radny Wspólnego Lublina. Od piątku (17 października) do poniedziałku (20 października) prace prowadzone będą w obrębie samego skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Orkana. Jadąc ul. Armii Krajowej kierowcy będą mogli skręcić w prawo w ul. Orkana lub pojechać prosto w kierunku ul. Jana Pawła II. Kierowcy jadący w przeciwną stronę (od ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej), żeby skręcić w ul. Orkana będą musieli zawrócić ok 100 m za skrzyżowaniem, na istniejącej przewiązce, na wysokości ul. Rucianej. Kierowcy jadący z ul. Orkana na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej będą mogli skręcić wyłącznie w prawo (w kierunku Ronda Kowcza). Lewoskręt będzie możliwy poprzez objazd na Rondzie Kowcza.

Od poniedziałku (20 października) w godzinach południowo - wieczornych z związku z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu ul. Orkana będzie wyłączona z ruchu. Objazd wyznaczony został ul. Zwycięską. Objazd nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej, których trasa pozostaje bez zmian. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do zakończenia prac związanych z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu.