Poparcie europejskich aspiracji Ukrainy – to główny cel spotkania, które odbyło się 13 grudnia 2013 roku na Zamku Lubelskim.

 Spotkanie w Lublinie odbyło się z inicjatywy przedstawicieli władz samorządowych Zachodniej Ukrainy: Iwano-Frankiwska, Lwowa, Łucka, Równego i Tarnopola. W panelu dyskusyjnym wzięli także udział prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk, rektorzy lubelskich uczelni oraz euro parlamentarzyści.

– Partnerstwo z miastami ukraińskimi sprawdza się także w trudnych chwilach – mówił rezydent Krzysztof Żuk. – To spotkanie jest potwierdzeniem naszej determinacji w udzielaniu poparcia europejskim aspiracjom Ukrainy.

Ukraińscy samorządowcy opowiadali o sytuacji w swoich miastach. Zapewniali, że w każdym mieście ludzie wyszli na ulice, by protestować, żądając integracji z Unią Europejską. – W Łucku nikomu nie trzeba tłumaczyć o potrzebie bycia członkiem Unii. Od lat realizujemy wspólne projekty z Lublinem, wykorzystując przy tym środki europejskie – przekonywał Taras Yakowlew, zastępca mera Łucka.

Prezydent Krzysztof Żuk i Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta zapewnili gości z Ukrainy o wielkim wsparciu, na jakie mogą liczyć z Lublina.