Poprawa komunikacji miejskiej na Czechowie, Sławinie i Sławinku, budowa basenu w Zespole Szkół na Sławinie, remonty oraz modernizacja szkolnych obiektów sportowych, profilaktyka zdrowotna, troska o rodziny najuboższe oraz seniorów – takie są potrzeby tej części miasta. Ludzie Wspólnego Lublina znają te problemy, bo słuchają mieszkańców.

 

Nr 1 Mariusz Banach

Nauczyciel w Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie.

Z wykształcenia doktor socjologii i magister teologii. Wykładał także dziennikarstwo na KUL, był felietonistą radia „eR”, został współautorem podręcznika do katechezy w gimnazjum. Społecznie, ponad dwadzieścia lat wydaje gazetę parafialną „Wspólne Drogi” oraz jest członkiem rady duszpasterskiej w parafii św. Jadwigi Królowej. Aktywnie włącza się w pracę NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. Mieszka na Czechowie. Żonaty. Żona Małgorzata  jest nauczycielem chemii. Od ośmiu lat pełni funkcję radnego miasta Lublin. Wraz z przyjaciółmi, stworzył samorządowy klub radnych „Wspólny Lublin”.

W kolejnej kadencji zabiegał będzie o dokończenie budowy ulic Zelwerowicza i Poligonowej wraz z węzłem al. Solidarności i Gen. Ducha. Swoje starania skieruje także na dokończenie remontu al. Kompozytorów Polskich, rozbudowę systemu parkingów i ścieżek rowerowych, doprowadzenie sieci miejskiego monitoringu do niebezpiecznych miejsc, czy poprawę bezpieczeństwa i sprawności ruchu w rejonie ul. Elsnera. Sugeruje również budowę ulic w rejonie ul. Halickiego i remont stołówki w SP 34. 

– Szczególnie leży mi na sercu remont basenu w Gimnazjum nr 5, który jest w fatalnym stanie – tłumaczy M. Banach. – Jeśli nie zrobimy tego w najbliższym czasie, obiekt trzeba będzie zamknąć.

 

Nr 2 Jadwiga Mach

Szczególnie związana ze Sławinem, Sławinkiem, Botanikiem, a także Czechowem. Ukończyła administrację na Wydziale Prawa i Administracji KUL oraz studia podyplomowe ,,Pomoc Rodzinie w Sytuacji Trudnej”. Mężatka, matka czwórki dzieci. Była członkiem władz krajowych Ruchu Odbudowy Polski (ROP) Jana Olszewskiego.

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej oraz od trzech kadencji członkiem rady duszpasterskiej w swojej parafii. Pełni także funkcję wiceprezesa fundacji osób niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

Współorganizatorka: m.in. Lubelskich Dni Rodziny, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, Dzieci Dzieciom, pomocy Polakom na Wileńszczyźnie. Aktywna, dynamiczna i skuteczna w działaniu. Uczestniczka życia społecznego, współtworzyła i ponad 10 lat przewodniczyła Radzie Dzielnicy.

Była miejską radną w Lublinie III kadencji, w 2010 ponownie została wybrana i tak jak poprzednio pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rodziny. W rankingu stworzonym  przez autorów strony „Tak dla Lublina” została wybrana najaktywniejszą radną. – To dla mnie ogromna satysfakcja – mówi radna J. Mach.

Niezależnie od przeszkód i problemów zawsze uparcie dąży do rozwiązania trudnych spraw. Ma ogromne doświadczenie społeczne i samorządowe, jest otwarta na potrzeby mieszkańców. Za swój największy sukces uważa budowę i otwarcie szkoły na Sławinie.

– W przyszłej kadencji skupię się na budowie basenu wraz z kompleksem boisk sportowych przy szkole na Sławinie – podkreśla J. Mach.

 

Nr 3 Grzegorz Siemiński

Urodził się w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS, a także studiów podyplomowych w zakresie administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej. Do 2006 r. pracował w Straży Miejskiej w Lublinie, był także zastępcą wojewódzkiego inspektora  w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W czerwcu 2008 r. został powołany do spółki MPK Lublin na stanowisko wiceprezesa zarządu. Członek komisji Transport and Urban Life, zajmującej się m.in. opracowywaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań w transporcie publicznym oraz opiniowaniem aktów prawnych związanych z transportem publicznym w krajach członkowskich UE.

Obecnie jest zastępcą prezydenta Lublina, do jego zadań należy: zarządzanie transportem publicznym, gospodarowanie mieniem, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, a także koordynowanie inwestycji zewnętrznych. Z powodzeniem wdrożył Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego – projekt o wartości 500 mln zł., który całkowicie odmienił oblicze komunikacji miejskiej w Lublinie. Pod jego nadzorem zrealizowany został kompleksowy remont Ogrodu Saskiego.

– Do swoich sukcesów mogę też zaliczyć przyciągnięcie do Lublina inwestorów, którzy stworzyli wiele nowych miejsc pracy –  tłumaczy G. Siemiński. W nadchodzącej kadencji jako miejski radny zamierza skoncentrować się na polepszeniu komunikacji miejskiej w Lublinie, zwłaszcza między Czechowem a pozostałymi  dzielnicami, wykorzystując ekologiczny tabor trolejbusowy. Zapowiada podwyższenie standardów świadczenia usług w transporcie publicznym m.in. poprzez wykorzystanie darmowego Internetu w pojazdach MPK do nowych funkcji (w tym aplikacji do planowania podróży), a także włączanie do taboru lubelskiej komunikacji miejskiej autobusów o napędzie elektrycznym. Kontynuując oraz rozszerzając swój autorski program inwestowania w tereny rekreacyjne, chce również tworzyć przyjazne miejsca w każdym osiedlu.

 

Nr  4 Andrzej Demczuk

Urodził się i wychował w Lublinie, gdzie ukończył II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Osiem lat spędził w USA. Tam pracował i studiował w Seattle University na kierunku stosunki międzynarodowe.

Wraz z żoną Moniką wychowuje trójkę dzieci: Mikołaja, Miłosza oraz Oliwkę. Od czternastu lat prowadzi własny biznes, lubelską sieć gastronomiczną – Plackarnia (dawniej Pizzeria Nirvana), w skład której wchodzą trzy pizzerie i jedna restauracja.

Po pracy lubi sięgnąć po dobrą książkę, albo pobiegać z przyjaciółmi uliczkami Sławinka lub Czechowa. Chętnie wybiera się na rodzinne spacery oraz rowerowe przejażdżki. Od lat wspiera razem z żoną akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” oraz „Gorący Patrol”.

W Radzie Miasta chciałby przede wszystkim zająć się bieżącymi potrzebami mieszkańców Czechowa i Sławinka, ponieważ tu mieszka, tu uczą się jego dzieci i tu prowadzi firmę. Będzie aktywnie zabiegał o powołanie na dzielnicach Biura Obsługi Mieszkańców. Dobrym miejscem na takie biuro mogłabybyć np. osiedlowa poczta.

– Istotne jest, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Lublina za pracą. Pomysłem na zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów jest według mnie system płatnych, półrocznych staży finansowanych w ramach specjalnego funduszu –  mówi Andrzej Demczuk.

Chce wykorzystać swoje doświadczenie, dlatego będzie inicjował oraz wspierał wszelkiego rodzaju działania, których celem jest pozyskanie dla Lublina nowych inwestorów. Uważa, że przy Wydziale Funduszy Europejskich powinno powstać specjalne biuro, które będzie bezpłatnie pomagało małym i średnim przedsiębiorcom w zdobyciu dofinansowania z Unii.

–  Dobrze zainwestowane fundusze z perspektywy 2014-2020 to nie tylko lepsze drogi, nowe inwestycje, ale przede wszystkim szansa na stworzenie w Lublinie nowych miejsc pracy – dodaje A. Demczuk.

 

Nr 5 Sławomir Depta

Ma 50 lat, od urodzenia związany z Lublinem, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – filia w Białej Podlaskiej oraz dwuletnich trenerskich studiów podyplomowych. Trener koszykówki.

Od 1992 roku mieszka na osiedlu Rudnik. Od  dwudziestu sześciu lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Radzyńskiej. Przez wiele lat był trenerem koszykówki kobiet i mężczyzn w drugiej, pierwszej lidze oraz ekstraklasie kobiet. We wcześniejszych latach  jeden z asystentów trenera kadry narodowej koszykówki kobiet. Pracuje z dziećmi  i młodzieżą jako animator na boisku Orlik 2012 i lodowisku.

–Doskonale znam problemy dzielnicy Czechów i dlatego chcę jako radny wspólnie z mieszkańcami miasta  poprawiać warunki życia codziennego każdego mieszkańca – tłumaczy S. Depta.

Proponuje zmienić lokalizację lodowiska przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej. Tak, by nie było jak do tej pory rozkładane na boisku koszykówki, ale znalazło się w  miejscu dawnego boiska asfaltowego przy szkole. Jest przekonany, że aby przedłużyć możliwość korzystania z lodowiska, wystarczyłoby je zadaszyć. Wtedy mogłoby działać nawet przez cały rok.

 

Nr 6 Anna Król

Współwłaścicielka hoteli Młyn i Royal Botanic, który niedługo rozpocznie swoją działalność. Zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelowymi oraz restauracją.

Wychowuje 15-letnią córkę Julię. Kiedy ma wolny czas, lubi gotować.  Uczestniczka programu „Gotuj z VIP-ami” w Panoramie Lubelskiej. Okolicznościowo występuje jako modelka.  Brała udział w pokazie mody „Być kobietą”.  Chętnie wspiera kobiece inicjatywy i aktywnie angażuje się w spotkania i działalność Stowarzyszenia „Jesteśmy Kroplą” oraz „Klub ONA Lublin”.

W wolnych chwilach lubi czytać książki i podróżować. Mieszka w pobliżu Ogrodu Botanicznego.

Kiedy zostanę radną, chciałabym zająć się poprawą oświetlenia w swojej okolicy –  mówi Anna Król. –  Chodzi o instalację większej ilości latarni, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie. Uważam również, że niezbędna jest modernizacja dróg w najbliższej okolicy i pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych.

Kolejnym je celem byłoby stworzenie centrów integracji dzieci i młodzieży w dzielnicy Botanik. Chodzi o świetlice, w których mogłyby odbywać się dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, np. plastyczne, muzyczne czy warsztaty aktorskie.

– Zależy mi na zorganizowaniu dla najmłodszych dzieci miejsca, gdzie mogłyby rozwijać swoje pasje i aktywnie spędzać czas –  dodaje A. Król. Proponuje także zwiększenie liczby placów zabaw na osiedlach i poprawę ich jakości zgodnie z określonymi wymaganiami.

 

Nr 7 Krystyna Walicka

Pracuje jako lekarz rodzinny w przychodni przy ulicy Śliwińskiego. Mieszka również na Czechowie, dbając od ponad trzydziestu lat o dobro i zdrowie swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo pracuje społecznie w Izbie Lekarskiej. Pełni tam funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Nie należy do żadnej partii politycznej a swoje poglądy określa jako katolickie i niepodległościowe. Ma dwie dorosłe córki i troje wnucząt. Mężatka. – Maż Janusz zawsze wspiera mnie w aktywności i dążeniu do celu – mówi K. Walicka.

Tłumaczy, że dużo spraw w  mieście wymaga poprawy. Wnioskuje o poprawę i dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców. – Należy też położyć większy nacisk na rozwój dzieci i młodzieży poprzez tworzenie świetlic osiedlowych oraz w szkołach poprzez system zajęć pozalekcyjnych. Trzeba też wspierać najzdolniejszych uczniów, by ułatwić naukę tym, którzy chcą się kształcić – tłumaczy K. Walicka.

Kolejną ważną sprawą jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia, poprzez wspieranie zajęć sportowych,  a także rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej oraz upowszechnianie w szkolnych sklepikach zdrowego żywienia. Jak mówi jest to znaczące, gdyż zdrowa i mądra młodzież jest naszą przyszłością.

 

Nr 8 Marcin Bubicz

Student prawa  na UMCS i ekonomii na  KUL. Cechuje go ambicja i ogromny zapał do pracy. Z Czechowem, Sławinem i Sławinkiem związany jest od dzieciństwa. – Tam mieszkam, tam ukończyłem szkoły i tam osiągałem pierwsze sukcesy – tłumaczy M. Bubicz.  

Mimo młodego wieku zdobył już doświadczenie jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, asystent posła na Sejm RP, czy polski delegat i przewodniczący Komisji ds. Integracji i Imigracji Młodzieżowego Europarlamentu w Strasburgu. Od dwóch lat jest również wolontariuszem Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. 

Interesuje się historią i szeroko pojętą kulturą. Bywa organizatorem wielu imprez kulturalnych w Lublinie, a także akcji wspierających młodych lublinian.

– W wolnych chwilach jeżdżę  rowerem, od czasu do czasu opiekuję się siostrzenicą. Przepadam za francuskim kinem i  brytyjskim humorem – dodaje.

Dla Czechowa, Sławina i Sławinka będzie zabiegał o budowę nowych i kompleksowe remonty już istniejących obiektów edukacyjnych oraz rekreacyjnych. – Głównie chodzi mi o modernizację obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 5 oraz budowę centrów sportowych, czy placów zabaw – podkreśla M. Bubicz.

Dodatkowo ważny jest dla niego rozwój i poprawa infrastruktury ulicy Poligonowej i Zelwerowicza, usprawnienie komunikacji miejskiej MPK.

 

Nr 9 Joanna Jarosz-Czapnik

Pracuje jako lekarz radiolog. Wychowanka Szkoły Podstawowej nr 34 na Czechowie. W Lublinie ukończyła również II LO im Hetmana Jana Zamoyskiego oraz Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

Mama trójki dzieci. W wolnym czasie razem z rodziną lubi  gotować i eksperymentować w kuchni. Wymyśla nowe przepisy kulinarne i próbuje nowych smaków. Odpoczywa czytając książki i słuchając muzyki poważnej.

Jako radna będę wspierała władze miasta w wysiłkach o godne życie każdego mieszkańca Lublina, kolejne inwestycje drogowe, zrównoważony rozwój infrastruktury oraz budowę miejsc wypoczynku, sportu i rekreacji – mówi J. Jarosz-Czapnik. Szczególną uwagą będzie otaczała każdą rodzinę, dzieci i osoby najbardziej potrzebujące, chore i niepełnosprawne. W trosce o zdrowie najmłodszych chciałaby, aby powstały bezpieczne, ogrodzone place zabaw z kontrolowaną wymianą piasku w piaskownicach. 

–  Wesprę też rozwój lubelskiej służby zdrowia, oświaty i kultury, aby każdy mieszkaniec Lublina mógł z tych dóbr korzystać, bez materialnych przeszkód – dodaje J. Jarosz-Czapnik.

Priorytetem  dla kandydatki będzie wspieranie przedsiębiorczości, nowych miejsc pracy i likwidacja bezrobocia.

 

Nr 10 Jakub Paruch

Student ekonomii na KUL. Działacz sportowy, oraz organizator maratonów w Lublinie – triathlonu oraz duathlonu. Od dwóch lat  prezes Lubelskiego Towarzystwa Kolarskiego.

Miłośnik sportu. Pasjonuje go kolarstwo różnego typu, narty biegowe, biathlon, triathlon oraz bieganie. Ostatnie zamiłowanie wzięło się z wolontariatu przy „Dychach do maratonu” oraz „Maratonie Lubelskim”. W wolnych chwilach jeździ rowerem, ale przede wszystkim jest pomysłodawcą  imprez sportowych. Największe osiągnięcie to zorganizowanie w Lublinie niekomercyjnego Maratonu MTB oraz triathlonu. 

Inne zainteresowania to ekonomia, sport, budownictwo, wolontariat. – Jestem prawie rodowitym czechowianinem – mówi o sobie. Urodzony w szpitalu przy Jaczewskiego, od dwudziestu czterech lat mieszka na Choinach.

Kandydując do Rady Miasta, chciałby dla swojej dzielnicy  poszerzyć strefę biznesową na Bursakach, polepszyć infrastrukturę rowerową i biegową oraz stworzyć miejsca aktywności ruchowej  dla rodzin z dziećmi.
W wymiarze ogólnomiejskim pragnie także realizować się  w dziedzinach sportowych, czyli zwiększyć dotację  dla kolarstwa, triathlonu, biegów.  Obiecuje  działać dla rozwoju infrastruktury rowerowej, tworzenia nowych miejsc pracy, a także ma na uwadze działalność na rzecz studentów. – Chodzi mi przede wszystkim o stypendia i miejsca pracy dla absolwentów – dodaje J. Paruch.

Nr 11 Marcin Skrzypek

Muzyk i animator Orkiestry św. Mikołaja. Od szesnastu lat pracownik Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”. Redaktor czasopism i książek, publicysta kulturalny, organizator przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Animator Forum Kultury Przestrzeni, współtwórca Porozumienia Rowerowego, członek Rady Kultury Przestrzeni przy prezydencie Lublina.

– Współuczestniczyłem także w opracowaniu Strategii Rozwoju Lublina 2020 i Strategii Rozwoju Kultury – mówi M. Skrzypek. Był także współorganizatorem starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ostatnio współorganizator Roku Jana Gehla w Lublinie oraz projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” i spacerów „Lublin z Duszą” dla pierwszorocznych studentów.

Mówi o sobie: „Codzienny kierowca, ale z zamiłowania rowerzysta i pieszy”.  Żona Agnieszka, dwoje dzieci Michał 11 lat i Marysia 7 lat. Hobby to spędzanie czasu z rodziną, turystyka, fotografia, publicystyka kultury, książki (głównie science-fiction).

Mieszka na Sławinku. Jako kandydat na radnego zapewnia, że jeśli na jego dzielnicy powstanie dom kultury, nowa droga czy przestrzeń publiczna, będzie to najlepsza inwestycja za te pieniądze w Lublinie. – Chcę, aby decyzje podejmowane przez Urząd Miasta były mądre i dobrze zaprojektowane, aby tworzyły miasto zrównoważone, w którym będzie się chciało mieszkać i przebywać – podkreśla M. Skrzypek.

 

Nr 12 Krystyna Kalksztejn

Jest nauczycielem wychowania fizycznego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od ponad 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą działając w szkolnym sporcie. Związana z dzielnicą Czechów i Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie. Ma wiele sukcesów w pracy zawodowej na terenie miasta oraz województwa. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe, potencjał, a także wiedzę na temat potrzeb młodzieży i ich rodzin. W wolnych chwilach chętnie przebywa w plenerze i aktywnie spędza czas
– Rekreacyjnie uprawiam turystykę rowerową i pieszą, szczególnie w lasach kozłowieckich. Lubie czytać książki o uprawie roślin ozdobnych i projektowaniu ogrodów – mówi pani Krystyna.
Cele, na których chciałaby się skoncentrować jako radna to większe wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz większe fundusze dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

– Będę  interweniować w sprawie oświetlenia alejek spacerowych, zamontowania sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznych przejściach Czechowa. Szczególnie leży mi na sercu rozwój drobnego handlu na Czechowie, jako alternatywa dla zagranicznych marketów – dodaje K. Kalksztejn.

Będzie zabiegać o  poprawę jakości bazy sportowej i jej dostępności dla mieszkańców Czechowa. To przede wszystkim remont krytej pływalni i modernizacja szkolnych boisk przy
Gimnazjum nr 5 oraz stworzenie bezpłatnej, profesjonalnej, ogólnodostępnej siłowni. Dodatkową inicjatywą byłoby powstanie nowych boisk ogólnodostępnych i placów zabaw.