Miasto rozpoczyna budowę ul. Poligonowej do węzła Jakubowice. Jest to trzeci realizowany dojazd do obwodnicy. Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty inwestycję rozpoczęli prezydent Lublina Krzysztof Żuk i marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz radni Wspólnego Lublina: Jadwiga Mach i Mariusz Banach.

 

To wspólna inwestycja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Odcinek miejski o długości 2,6 km prowadzi od skrzyżowania z ulicami Generała Ducha i Willową do granic miasta. Odcinek wojewódzki obejmuje 1,2 km od granic miasta do węzła Jakubowice.

– Trzecie połączenie miasta z obwodnicą dopełni nasze starania związane z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej miasta. Ta inwestycja to jednak nie tylko droga, dzięki temu otwieramy kolejne tereny pod inwestycje, pod zabudowę mieszkaniową – mówi prezydent Krzysztof Żuk.

W uroczystości brali także udział lubelscy radni ze Wspólnego Lublina: Jadwiga Mach i Mariusz Banach. Radni ci reprezentują mieszkańców dzielnicy Czechów, Sławin i Sławinek. – Dla tej części miasta budowa ulic Zelwerowicza i Poligonowej to inwestycje kluczowe. Te dwie wielkie arterie rozwiążą większość problemów komunikacyjnych wspomnianych dzielnic oraz otworzą dla nich najkrótszą drogę do obwodnicy – podkreśla radny Mariusz Banach.

Nowa ul. Poligonowa przez pierwszy kilometr przebiegać będzie w miejscu istniejącej, a następnie odchyli się w lewo i pobiegnie do węzła Jakubowice. Koszty całej inwestycji wynosi 53,5 mln zł, z czego wartość odcinka realizowanego w granicach miasta to 37,9 mln zł. Inwestycja znajduje się na liście projektów kluczowych programu Rozwój Polski Wschodniej.

– Jestem przekonany, że uzyskamy maksymalny poziom dofinansowania, czyli 85 procent kosztów kwalifikowanych – zapowiedział marszałek Krzysztof Hetman.

Ulica Poligonowa będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, będzie posiadała drogę serwisową, ciągi piesze i rowerowe. Wybudowany zostanie również odcinek ul. Zelwerowicza łączący istniejącą i budowaną ulicę Poligonową. Termin wykonania odcinka w granicach miasta został określony na 30 września 2015 r., natomiast odcinek poza granicami miasta zostanie wybudowany do 30 maja 2015 r.