Trwają prace przy układaniu ostatniej warstwy nawierzchni drogowej na budowanym przedłużeniu al. Solidarności. Dziś i jutro ruch w obu kierunkach odbywał się będzie przez wybudowany wiadukt do ronda Krwiodawców. W tym czasie całkowicie zamknięta będzie al. Solidarności pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Generała Ducha i al. Sikorskiego a al. Warszawską.Etap I
Zakłada układanie nawierzchni na jezdni lewej „starej" al. Solidarności (kierunek Warszawa; węzeł Dąbrowica) oraz na wybudowanych łącznicach z al. Warszawską. Prace będą prowadzone w dwa dni weekendowe, sobotę i niedzielę 5 i 6 lipca, podczas gdy obowiązują ograniczenia w ruchu ciężarowym dla pojazdów powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów). 

Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie przez wybudowany wiadukt do ronda Krwiodawców. W tym czasie całkowicie zamknięta będzie al. Solidarności pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Generała Ducha i al. Sikorskiego, a początkiem zakresu robót. Na skrzyżowaniu kierowcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na każdym z wlotów o zamknięciu przejazdu oraz o kierunku objazdu. Dodatkowo umożliwione zostanie zawracanie przed zamknięta strefą robót na al. Solidarności dla kierowców, którzy zignorują znaki informujące o objeździe. Na rondzie Krwiodawców zostaną wprowadzone nowe tablice przedstawiające trasę objazdu. 
Na tym etapie zawieszona zostanie linia 718, która w obecnej chwili porusza się po pętli nawrotowej na al. Warszawskiej. Zawieszenie linii wynika z braku możliwości nawracania pod ruchem dwukierunkowym. 

Etap II
Zakłada układanie nawierzchni na jezdni prawej „starej" al. Solidarności (kierunek Zamość), na al. Warszawskiej na wiadukcie oraz na zakresie od strony Ronda Krwiodawców (do wysokości marketu Aldik). Prace będą prowadzone od poniedziałku 7 lipca do piątku 11 lipca włącznie.

W tym czasie zlikwidowany zostanie objazd przez wiadukt i poprowadzenie ruchu wybudowanymi łącznicami. Ruch odbywać się będzie w sposób analogiczny do obecnie funkcjonującej organizacji ruchu. Zmiany obejmują przekierowanie ruchu z jedni prawej (po stronie os. Sławinek) na jezdnię lewą (po stronie Ogrodu Botanicznego) oraz łącznice.

Etap III
Zakłada układanie nawierzchni na al. Warszawskiej od strony końca zakresu robót (od strony ul. Sławinkowskiej). Wykonanie prac planowane jest na sobotę i niedzielę 12 i 13 lipca w okresie obowiązywania ograniczenia w ruchu ciężarowym dla pojazdów powyżej 12ton (z wyłączeniem autobusów).

Ponownie ruch wprowadzony zostanie na wiadukt oraz al. Warszawską. W trakcie tego etapu wykonana zostanie część al. Warszawskiej (od Ogrodu Botanicznego do końca zakresu prac) oraz połączenie al. Warszawskiej z łącznicami. Etap zakłada całkowite zamknięcie al. Solidarności pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Generała Duchu i al. Sikorskiego, a początkiem zakresu robót. Identycznie jak w etapie I na skrzyżowaniu z ul. Ducha i al. Sikorskiego kierowcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na każdym z wlotów o zamknięciu przejazdu oraz o kierunku objazdu, a także umożliwione zostanie zawracanie przed zamknięta strefą robót dla kierowców, którzy zignorują znaki informujące o objeździe. Podobnie zawieszona zostanie linia 718 ze względu na brak możliwości nawracania pod ruchem dwukierunkowym. 

Etap IV
Zakłada poprowadzenie ruchu prawą i lewą jezdnią al. Solidarności oraz wprowadzenie ruchu na al. Warszawską łącznicami.