Wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach na mapie Lublina pojawią się nazwy dwóch miejskich rond (Tadeusza Karszo- Siedlewskiego i Braci Rylskich). – To wynik decyzji podjętej przez członków miejskiego zespołu do spraw nazewnictwa placów, rond i innych obiektów miejskich – informuje na swojej stronie internetowej Marcin Nowak z klubu Wspólny Lublin.

Tadeusz Karszo-Siedlewski (senator i przemysłowiec II RP, spadkobierca tradycji browarniczej Vetterów, których fabryką zarządzał po śmierci męskiej linii rodu) będzie patronem ronda u zbiegu ulic: Vetterów i Braci Krausse.  – Umieszczenie Karszo-Siedlewskiego jako patrona ronda znajdującego się w strefie ekonomicznej, w sąsiedztwie ulic noszących nazwy najwybitniejszych lubelskich przemysłowców to pomysł, pod którym się podpisuję – podkreśla radny Nowak.

Drugi pomysł dotyczy nazwania ronda położonego u zbiegu ulic: Pancerniaków i Grygowej, imieniem: Braci Rylskich.  W historii Lublina, Rylscy zapisali się głównie jako twórcy i wieloletni właściciele fabryki eternitu przy ulicy Firlejowskiej. W czwartek na sesji Rady Miasta Lublin pojawią się projekty uchwał zawierające te propozycje.