Dziś w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przy ul. Kalinowszczyzna 84 otwarto nowy oddział przeznaczony dla 25 osób z chorobą Alzheimera. Podczas uroczystości wykład pt.: „Starzejące się społeczeństwo w aspekcie polityki klastrowej w nowej perspektywie Unii Europejskiej - marką miasta Lublin” wygłosił prof. dr hab. Piotr Książek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie, przy ul. Kalinowszczyzna 84 uczestniczył w Szwajcarsko–Polskim Programie „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. W ramach programu nadbudowana została kondygnacja, na której zlokalizowane są pokoje dla 25 podopiecznych z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi. Na parterze utworzone zostały pomieszczenia do prowadzenia rehabilitacji. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 735 mkw.

Dodatkowo przebudowano łącznik między budynkami (istniejącym a nowo wybudowanym), wyposażono pomieszczenia terapeutyczne i poradnictwa indywidualnego.

Dofinansowanie wyniosło 2,4 mln zł i stanowi 85 proc. kosztów całej inwestycji. Wkład własny wyniósł 364 tys. zł, z którego 340 tys. zł zrefunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.