Dyrekcja, nauczyciele i rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie wyszli z inicjatywą budowy hali sportowej przy placówce. Ich starania obiecał wesprzeć przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk. – Projekt cieszy się bardzo dużym poparciem społeczności lokalnej – podkreśla przewodniczący.

 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 Marcin Stec poprosił mnie o wsparcie inicjatywy całej społeczności szkolnej, by wybudować nową halę sportową – mówi Piotr Kowalczyk. – Liczę, że w 2015 roku uda się wygospodarować w budżecie pieniądze na wykonanie projektu hali.

Hala powstałaby między pływalnią a istniejącą salą gimnastyczną, dlatego nie byłoby konieczności budowy ścian i koszt inwestycji będzie sporo niższy. Hala miałaby wymiary 18 na 9 m. Kosztowałaby ok. 1 mln zł.