W przyszłym tygodniu (9 kwietnia) rozpocznie się przebudowa ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul.Berberysowej. Na czas prac wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu. Na wymienionym odcinku obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie.Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada 3 etapy:

Etap 1: obejmuje roboty po prawej stronie jezdni (kierunek ul. Węglarza) związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni i wykonaniem warstw bitumicznych. Na czas prowadzonych robót ruch będzie odbywał się wahadłowo na połowie jezdni po stronie cmentarza (kierunek al. Andersa). Ruch będzie sterowany ręcznie.

Etap 2: obejmuje roboty na połowie jezdni po stronie cmentarza, które będą polegały na regulacji krawężników, frezowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowych warstw bitumicznych. Na czas tych prac ruch będzie odbywał się wahadłowo na części jezdni po stronie domów jednorodzinnych. Tak jak w etapie 1, będzie sterowany ręcznie.

Czas realizacji etapów 1 i 2 powinien trwać około 2 tygodnie.

Etap 3: obejmuje roboty na jedni po stronie domów jednorodzinnych i jest związany z rozbiórką istniejących krawężników i ustawieniem nowych, wykonaniem poszerzenia jezdni, regulacją zjazdów i chodników, przebudową gazociągu. W czasie realizacji tego etapu ruch będzie odbywał się w obu kierunkach na zawężonej jezdni ul. Walecznych do szerokości 5m. Realizacja tego etapu potrwa do końca kwietnia.

Realizowane prace polegają na przebudowie ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej. Ulica zostanie poszerzona z 5 do 7m. Koszt inwestycji to 302 tys zł. Roboty prowadzi LPRD S.A., które ma czas na realizację zadania do 30 czerwca.