W Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej w Lublinie osoby starsze i niepełnosprawne mogą już korzystać z windy oraz nowego pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowego. Inwestycja kosztowała blisko pół miliona złotych. W środę windę przekazano uroczyście do użytkowania.

Budynek przy ul. Lwowskiej 28 jest siedzibą dwóch Oddziałów Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie: Centrum Usług Socjalnych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera. Obie placówki pobytu dziennego świadczą pomoc i wsparcie na rzecz 120 osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. 

Dzięki inwestycji uczestnicy z obniżoną sprawnością ruchową mają ułatwiony dostęp do pomieszczeń usytuowanych na I kondygnacji budynku, m.in. do sali rehabilitacyjnej, sal terapeutycznych, a dodatkowa większa przestrzeń umożliwia seniorom komfortowy wypoczynek. Nową inwestycję udało się zrealizować z dotacji rządowej, środków PFRON oraz środków własnych gminy. Koszt inwestycji wyniósł 475 tys. zł, w tym miasto dało blisko 77 tys. zł.

W uroczystości, która odbyła się w środę, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, uczestnicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie i zaprzyjaźnione dzieci z sąsiedniego Przedszkola Nr 54, które przygotowały własny program artystyczny.