Mieszkańcy dzielnicy Tatary i Hajdów-Zadębie marzą o krytej pływalni. Z inicjatywy Piotra Kowalczyka, przewodniczącego Rady Miasta Lublin ruszyło zbieranie podpisów pod projektem uchwały obywatelskiej w tej sprawie. – Chcemy jak najszybciej zebrać 2 tysiące podpisów. Tak, by te dzielnice pokazały swoją siłę – zapowiada.

 

- Zawsze jak pytam uczniów jakie mają marzenia, odpowiadają, że basen. Okazuje się, że ich marzenia mają szansę się spełnić – mówi Jolanta Chotkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie. – Do szkoły uczęszcza 650 uczniów, mamy jedną salę, która jest zatłoczona. Dzieci muszą ćwiczyć na korytarzu. Basen jest nam bardzo potrzebny.

- Z basenu mogliby korzystać również mieszkańcy. To odmieniłoby oblicze dzielnicy Tatary, ale również Hajdowa – dodaje Henryka Olszak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie.

Jak zaznaczył przewodniczący, basen byłby podobny do tego, jaki powstał przy ul. Łabędziej. – Warto by było uruchomić również specjalny autobus, który dowoziłby dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 48 na pływalnię. Również Felin mógłby korzystać z tego basenu. Chcemy przywrócić tradycje pływackie, bo ta dzielnica na to zasługuje –podkreśla Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin i lider klubu Wspólny Lublin.

O lokalizację nowej inwestycji zostanie zapytana Rada Dzielnicy. Ale basen mógłby powstać w miejscu letniej pływalni przy ul. Odlewniczej, która przed laty była chlubą dzielnicy Tatary.