Przedstawiciele Społecznej Rady Seniorów rozmawiali z Radą Dzielnicy Tatary o potrzebach najstarszych mieszkańców tej dzielnicy. Było to pierwsze z cyklu spotkań Rady Seniorów zaplanowanych w dzielnicach Lublina.

 

Głównym celem planowanych spotkań jest omówienie spraw społeczności lokalnej dotyczących głównie potrzeb najstarszych mieszkańców dzielnicy. W trakcie spotkania w dzielnicy Tatary przedstawiona została informacja o dotychczasowej działalności i inicjatywach Rady Seniorów oraz omówiona została sytuacja osób starszych w dzielnicy Tatar i zasady dalszej współpracy.

Spotkanie Rady Seniorów z Radą Dzielnicy Tatary odbyło się jako pierwsze z cyklu spotkań Rady Seniorów zaplanowanych w dzielnicach Lublina. Uczestniczyła w nim Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.