Mieszkańcy dzielnicy Tatary i Hajdów-Zadębie zbierają podpisy pod projektem uchwały obywatelskiej w sprawie budowy basenu w dzielnicy Tatary. – W ciągu 3 dni udało się zebrać 3300 podpisów. To absolutny rekord w historii Lublina – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta.

 

Z inicjatywy Piotra Kowalczyka, przewodniczącego Rady Miasta Lublin ruszyło zbieranie podpisów pod projektem uchwały obywatelskiej w tej sprawie. – Myślę, że zbierzemy około 6 tysięcy podpisów. Będzie to wyrazem determinacji mieszkańców tych dwóch dzielnic – podkreśla Piotr Kowalczyk. Jego zdaniem basen służyłby nie tylko młodszym mieszkańcom, ale też możliwe byłoby stworzenie małego centrum rehabilitacji również dla osób starszych.

Zbieranie podpisów koordynują szkoły. – Wszyscy nam pomagają: rodzice, dziadkowie, nauczyciele, panie ze sklepów, poczty, ksiądz proboszcz. Takiej mobilizacji w naszej dzielnicy jeszcze nie było – uważa Jolanta Chotkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie. Do tej placówki uczęszcza 650 uczniów, a szkoła ma jedną salę gimnastyczną.

- Listy są wyłożone w szkole. Podpisy zbiera też Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Wszyscy reagują entuzjastycznie – dodaje Henryka Olszak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie.

- W moim przedszkolu są dzieci niepełnosprawne i to centrum rehabilitacji na pływalni byłoby niezmiernie ważne dla nich. Wszystkim bardzo na tym zależy – przekonuje Marta Stefańczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 przy ul. Gospodarczej.

O lokalizację nowej inwestycji zostanie zapytana Rada Dzielnicy. Ale basen mógłby powstać w miejscu letniej pływalni przy ul. Odlewniczej, która przed laty była chlubą dzielnicy Tatary.