W przyszłym tygodniu wykonawca przystąpi do układania ostatniej warstwy asfaltu na ul. Głuskiej. Roboty będą powodowały utrudnienia w ruchu. Jest to już ostatni etap realizowanej przez miasto inwestycji.Prace zostaną podzielone na etapy i realizowane w porze nocnej. Z ruchu wyłączane będą odcinki ul. Głuskiej. Jako pierwszy 22 kwietnia – odcinek od wjazdu do szpitala psychiatrycznego do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Kolejne to: od ul. Wygodnej do ul. Strojnowskiego, od ul. Sachsów do ul. Wygodnej, od ul. Wyzwolenia do ul. Sachsów.

Prace prowadzone będą w godzinach między 22 a 5 rano. W dzień ruch będzie odbywał się normalnie. Z uwagi na warunki atmosferyczne terminy realizacji poszczególnych etapów prac mogą ulec zmianie.