Wspólny Lublin zaprezentował dziś „Deklarację programową”. Kandydaci na radnych proponują m.in. przebudowę skrzyżowania al. Solidarności – Sikorskiego – Ducha, bezpłatne przejazdy komunikacją dla wielodzietnych rodzin, budowę skwerów, powstawanie klubów seniora w każdej dzielnicy. Mają też pomysł, jak oszczędzić na oświetleniu miasta.

 

- Jesteśmy komitetem niepolitycznym. Nie odpowiadamy jednak przed partiami, ale tylko przed naszymi wyborcami – podkreśla Piotr Kowalczyk, lider Wspólnego Lublina. I zapowiada walkę o dobry wynik wyborczy. Wspólny Lublin przedstawił program, który będzie realizować po wyborczym zwycięstwie. Stawia w nim głównie na sprawy społeczne.

 

Deklaracja programowa

- dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mogli korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej nie tylko w drodze do szkoły

- wydzielenie na boiskach szkolnych w szkołach integracyjnych miejsca, gdzie będzie można zainstalować urządzenia rekompensujące dzieciom niepełnosprawnym ruchowo jeżdżącym na wózkach lekcje wychowania fizycznego

- dalsze wspieranie dużych rodzin poprzez rozszerzenie programu „Rodzina Trzy Plus” – szczególnym tego wyrazem byłoby rozszerzenie oferty biletu rodzinnego w komunikacji miejskiej także dla rodzin z trójką dzieci

- miejsce dla każdego dziecka w przedszkolu publicznym

- budowa otwartych wielopokoleniowych skwerów wypoczynkowych „Ogródków Jordanowskich” na osiedlach Lublina, które będą miejscem dobrego wypoczynku, a także spotkań integracyjnych mieszkańców osiedli

- kluby seniora w każdej dzielnicy w celu aktywizacji i wspierania najstarszych mieszkańców naszego miasta

- budowa Miejskiej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

- ciepła woda za darmo – w ramach najbliższego RPO aplikacja o środki na kolektory dla mieszkańców domków jednorodzinnych i wspólnot, które będą chciały partycypować w części kosztów

- wymiana całego oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED – pozwali to na oszczędności rzędu 50 proc. Lublin płaci rocznie z tego tytułu prawie 13 milionów złotych

- promocja szkolnictwa zawodowego i technicznego – jedną z istotnych przyczyn wielkości stopy bezrobocia wśród młodych mieszkańców Lublina jest zła struktura wykształcenia. W naszym mieście jest praca dla techników i specjalistów niższego szczebla, a szkoły zawodowe i techniczne świecą pustkami

- Karta Młodego Przedsiębiorcy – dzięki niej młodzi ludzie otrzymają kompleksowe wsparcie w pierwszym etapie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci pomocy od lubelskich firm w zakresie biznesplanu, bezpłatnego prowadzenia kont bankowych, ulg w prowadzeniu działalności w ramach inkubatorów przedsiębiorczości czy preferencyjnych stawkach wynajmu lokali użytkowych

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Lublinie – na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, która umożliwi systemowe szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży z Lublina

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Śródmieścia

- Bezpłatne Wi-Fi w autobusach MPK

- Wsparcie projektu wymiany taboru autobusowego z napędem spalinowym na elektryczny