Prezentujemy treść deklaracji programowej, którą Wspólny Lublin zaprezentował w czwartek na konferencji. – Jesteśmy komitetem niepolitycznym. Nie odpowiadamy jednak przed partiami, ale tylko przed naszymi wyborcami – podkreśla Piotr Kowalczyk, lider Wspólnego Lublina i kandydat na prezydenta miasta. I zapowiada walkę o dobry wynik wyborczy.

 

 

Drodzy mieszkańcy Lublina,

Nasze miasto stoi dziś przed ogromną szansą. Dzięki unijnym środkom i sprawnemu zarządzaniu wreszcie wychodzimy z cienia prowincji, możemy być dumni z osiągnięć naszej lokalnej społeczności, możemy sprawić, że w Lublinie ludziom zacznie się żyć wygodnie i dostatnio. Szansa, przed którą stanęliśmy, nie powtórzy się przez wiele lat.

Już na pierwszym posiedzeniu obecnej Rady Miasta Piotr Kowalczyk powiedział, że przy podejmowaniu decyzji powinniśmy kierować się jedynie dobrem naszego miasta i jego mieszkańców, a nie szyldem partyjnym. Niestety w trakcie kadencji stanęliśmy przed wyborem – pracować na wspólny sukces wszystkich mieszkańców lub działać zgodnie z interesem partyjnym. Słowa, którymi kierowaliśmy się od pierwszych dni pracy, nie były rzucone na wiatr. Wybraliśmy Lublin – Wspólny Lublin.

Dynamiczny rozwój miasta, który wszyscy zauważamy przez ostatnie lata, pokazał, że nasza decyzja, choć ryzykowna i wymagająca odwagi, była słuszna. Ciężko pracowaliśmy dla Was przez cztery lata i chcielibyśmy to robić nadal. Dlatego Wspólny Lublin w listopadowych wyborach będzie zabiegać o Wasze głosy. Przygotowaliśmy program, który, biorąc pod uwagę najistotniejsze potrzeby mieszkańców, kontynuuje dążenie naszego miasta ku nowoczesności. Drużyna Wspólnego Lublina – 62 kandydatów i kandydatek – to połączenie doświadczenia obecnych radnych i świeżego spojrzenia osób, które dopiero chcą poświęcić się pracy w Radzie Miasta. Wszystkich nas łączy szczególna idea – mamy poglądy lubelskie i chcemy rozliczać się z naszej aktywności tylko przed Wami – lublinianami.

Czas na Wspólny Lublin! Bez polityki!

 

 

Na trzydzieści dni przed wyborami przekazujemy Wam deklarację programową Wspólnego Lublina. Są to nasze postulaty, które chcemy realizować dla Was w przyszłej kadencji. Zawarliśmy w nich naszą wizję miasta – nowoczesnego i jednocześnie przyjaznego mieszkańcom. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by za cztery lata móc zdać Wam raport z pomyślnie zrealizowanego zadania.

 

Lublin dla rodziny – rodzina dla Lublina

 • Dalsze wspieranie dużych rodzin poprzez rozszerzenie programu „Rodzina Trzy Plus” – szczególnym tego wyrazem byłoby rozszerzenie oferty biletu rodzinnego w komunikacji miejskiej także dla rodzin z trójką dzieci. Taki bilet obowiązuje już dla rodzin z przynajmniej czwórką dzieci.
 • Dotowanie z budżetu Miasta Lublin na rzecz dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych – chcemy pomóc rodzicom, którzy muszą zapewnić opiekę swoim najmłodszym pociechom, a z różnych względów nie mogą skorzystać z oferty żłobków miejskich. Szacujemy koszt tej propozycji na 700 tysięcy złotych – stosunkowo niewielką kwotą w skali miasta (przy 10 milionach złotych wydawanych rok rocznie na żłobki i 533 milionach na edukację) moglibyśmy wydatnie wspomóc rodziców kilkuset dzieci.
 • Miejsce dla każdego dziecka w przedszkolu publicznym – jest to koniecznością w czasach, gdy standardem jest praca obojga rodziców. Lublin już jest w czołówce miast polskich, jeżeli chodzi o dostępność miejsc w przedszkolach, a za cztery lata już żaden rodzic nie będzie musiał martwić się o miejsce dla swojej pociechy.
 • Budowa otwartych wielopokoleniowych skwerów wypoczynkowych „Ogródków Jordanowskich” na osiedlach Lublina, które będą miejscem dobrego wypoczynku, a także spotkań integracyjnych mieszkańców osiedli – obecnie na wielu lubelskich osiedlach brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby spędzać czas ze swoimi dziećmi, wypocząć na świeżym powietrzu po ciężkim dniu pracy lub usiąść i porozmawiać z sąsiadami. Chcielibyśmy rozpocząć budowę niewielkich skwerów wypoczynkowych na każdym osiedlu – kosztem zbliżonych do placu zabaw, ale przeznaczonych nie tylko dla najmłodszych.

 

 

 • Kluby seniora w każdej dzielnicy w celu aktywizacji i wspierania najstarszych mieszkańców naszego miasta – pamiętając o rodzinie, nie możemy zapomnieć o naszych babciach i dziadkach. Kluby seniora byłyby miejscem aktywnego spędzenia czasu i wsparcia dla najstarszych z nas.

 

„Zielone światło” dla dzieci na wózkach inwalidzkich – pomoc dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, przeciwdziałanie wykluczeniu i wsparcie rodzin wychowujących te dzieci

 • Ustanowienie bezpłatnych przejazdów dla dziecka i opiekuna środkami komunikacji miejskiej przez cały dzień - obecnie ustawa gwarantuje dla tych dzieci tylko bezpłatny przejazd do szkoły i ze szkoły najkrótszą drogą. Codzienne dowożenie tych dzieci na zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, z psychologiem, na dogo- lub hipoterapię kosztuje dużo i mocno nadszarpuje już bardzo napięty budżet rodziny. Niewielkim nakładem środków możemy znacząco pomóc takim rodzinom.
 • Wydzielenie na boiskach szkolnych w szkołach integracyjnych miejsca, gdzie będzie można zainstalować urządzenia rekompensujące dzieciom niepełnosprawnym ruchowo jeżdżącym na wózkach lekcje wychowania fizycznego – nie możemy odbierać okazji do rekreacyjnych ćwiczeń tym dzieciom, którym tego najbardziej brakuje.

 

Ekologiczny Lublin

 • Rozwiązanie problemu sortowni odpadów na osiedlu Kruczkowskiego – widzimy problem sortowni odpadów zlokalizowanych blisko osiedli mieszkaniowych, tak jak to ma miejsce w przypadku osiedla Kruczkowskiego. Będziemy stanowczo sprzeciwiać się przedłużeniu terminu lokalizacji sortowni w tym miejscu i nie dopuścimy do sytuacji, by w przyszłości tego typu zakłady powstawały w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych.
 • Budowa Miejskiej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – wszystkie odpady komunalne z gospodarstw domowych muszą być obecnie przekazywane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Obecnie w Lublinie znajduje się tylko jeden taki zakład – prywatna firma KOM-EKO, zaś druga prywatna firma MPO SITA prowadzi podobną działalność jako instalacja zastępcza i ma poważne kłopoty z utrzymaniem tej funkcji. Z tego powodu naszemu miastu niezbędna jest miejska instalacja tego typu. Wytworzy to zdrową konkurencję na rynku zagospodarowania odpadów, czego skutkiem będzie obniżenie opłat za odpady ponoszonych przez mieszkańców.

Miejski RIPOK będzie nowoczesnym zakładem wykorzystującym najlepsze technologie przetwarzania odpadów. Będzie dysponował zaawansowaną sortownią i linią produkcji paliwa alternatywnego RDF. Szczególną uwagę zwrócimy na bezkolizyjność lokalizacji oraz zabezpieczenia przeciwodorowe zakładu. Inwestycja finansowania będzie ze środków zewnętrznych oraz inwestora prywatnego. Beneficjentem projektu będzie gmina Lublin, ona też zachowa prawo do ustalania stawki za przyjmowane do przerobu odpady.

 • Ciepła woda „za free” – w ramach najbliższego RPO zaaplikujemy o środki na kolektory dla mieszkańców domków jednorodzinnych i wspólnot, które będą chciały partycypować w części kosztów. Pozwoli to na znaczne ograniczenie kosztów domowych z tytułu podgrzewania ciepłej wody.

 

Rozświetlimy Lublin

 • Wymiana całego oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED – zrobimy to w zaledwie 4 lata, a pozwala na to program SOWA realizowany przez NFOŚIGW (dotacja do 45%). Można to zrealizować również w ramach PPP. Pozwala to na oszczędności rzędu 50% kosztu –  Lublin płaci rocznie z tego tytułu prawie 13 milionów złotych. Oszczędności przeznaczymy na doświetlenie tych dzielnic naszego miasta, które tego wymagają.

 

Edukacja i wsparcie młodzieży

 • Promocja szkolnictwa zawodowego i technicznego – Jedną z istotnych przyczyn wielkości stopy bezrobocia wśród młodych mieszkańców Lublina jest zła struktura wykształcenia. W naszym mieście jest praca dla techników i specjalistów niższego szczebla, a szkoły zawodowe i techniczne świecą pustkami. Dlatego należy pogłębić program promocji szkolnictwa zawodowego poprzez organizację spotkań uczniów i rodziców uczniów gimnazjów z przedstawicielami wszystkich szkół zawodowych, Miejskiego Urzędu Pracy
 • oraz Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. Spotkania takie muszą się odbywać na początku roku szkolnego. Należy także promować szkolnictwo zawodowe wśród wszystkich mieszkańców Lublina, zwłaszcza studentów kierunków humanistycznych. Reforma szkolnictwa zawodowego daje tego typu szkołom możliwość organizacji kursów kwalifikacyjnych dla wszystkich.
 • Karta Młodego Przedsiębiorcy – dzięki niej młodzi ludzie otrzymają kompleksowe wsparcie w pierwszym etapie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci pomocy od lubelskich firm w zakresie biznesplanu, bezpłatnego prowadzenia kont bankowych, ulg w prowadzeniu działalności w ramach inkubatorów przedsiębiorczości czy preferencyjnych stawkach wynajmu lokali użytkowych. Firmy uczestniczące w programie otrzymają certyfikat przyjaznego przedsiębiorcy, a młodzi przedsiębiorczy lublinianie będą mieli motywację, by pozostać w Lublinie.

 

Sport

 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Lublinie – proponujemy utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, która umożliwi systemowe szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży z Lublina. Szkołę powoła miasto, które udostępni budynek, obiekty sportowe i bursę, a w kosztach partycypować będą dodatkowo Ministerstwa Sportu i Edukacji. Działalność szkoły sprawi, że młodzi sportowcy pozostaną w Lublinie, by kontynuować karierę w tutejszych drużynach na nowoczesnych obiektach sportowych. Uczniowie klas lekkoatletycznych będą w przyszłości zwyciężać na zmodernizowanym stadionie Startu, pływacy bić rekordy na basenie olimpijskim, klasy piłki ręcznej i koszykówki będą szkoliły nowych zawodników i zawodniczki do lubelskich ekstraklasowych zespołów, a absolwenci klas piłkarskich będą święcić triumfy w barwach miejskich drużyn na Arenie Lublin.

 

Plany zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Śródmieścia - Lublin jest ogólnopolskim liderem, jeśli chodzi o obszar miasta, który jest objęty planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie mamy nimi pokryte ponad 45% powierzchni miasta. W ostatniej kadencji podjęliśmy 30 uchwał dotyczących zmian lub uchwaleń nowych planów. Wciąż jednak istnieje potrzeba uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które z różnych powodów są dla miasta bardzo istotne – czy to pod względem inwestycyjnym, kulturotwórczym czy środowiskowym. Takim obszarem jest Śródmieście, dla którego trzeba uchwalić plan z uwzględnieniem rewitalizacji obszarów zdegradowanych i ochrony dolin rzecznych. Takie szczątkowe programy czy plany już istnieją, ale nie stanowią one aktu prawnego, jakim jest plan w formie podjętej uchwały. Nie będzie pociągał on za sobą dodatkowych kosztów (np. wykupu działek pod drogi), za to na lata uporządkuje sytuację urbanistyczną i ład przestrzenny w centralnej dzielnicy Lublina.
 • Przywrócenie mieszkańcom lubelskich rzek – dopilnujemy, by powstały, a potem zostały wprowadzone w życie plany rewitalizacji i przystosowania do celów rekreacyjnych rzek Czechówki i Czerniejówki.

 

Nowoczesny i efektywny transport publiczny

 • Bezpłatne Wi-Fi w autobusach MPK – naszym celem jest, by w niedalekiej przyszłości wszystkie autobusy MPK jeżdżące po Lublinie były wyposażone w darmowe Wi-Fi dla pasażerów. Pierwsze efekty naszych działań w tej sprawie będziecie mogli zobaczyć już przed wyborami, kiedy pierwsze przystosowane do tego autobusy ruszą w miasto.
 • Wsparcie projektu wymiany taboru autobusowego z napędem spalinowym na elektryczny – od niedawna trwają intensywne prace, by w Lublinie produkowane były nowoczesne, niezawodne i ekologiczne autobusy elektryczne. Są one przyszłością komunikacji miejskiej, dlatego będziemy wspierać projekt stopniowej wymiany taboru spalinowego na produkowane w lubelskiej fabryce Ursus pojazdy elektryczne. Dzięki temu nie tylko będziemy mieli ekologiczną, tanią i najnowocześniejszą w Polsce komunikację miejską, ale także udzielimy nieocenionego wsparcia lubelskiemu przemysłowi.
 • Zmiana systemu siatki połączeń w oparciu o kończącą się realizację Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego – rozpoczniemy działania, które będą kolejnym krokiem usprawniania sieci komunikacji miejskiej po wymianie taboru na nowy, czyli reformę siatki połączeń. Będzie ona dostosowana do obecnych potrzeb mieszkańców, nowej infrastruktury miejskiej, a także możliwości, jakie daje standardowy bilet czasowy.