Znamy wstępną koncepcję zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Ponikwoda przy ul. Majerankowej. Obiekt ma stanowić kompleks łączący szkołę dla około 600 uczniów, 6-oddziałowe przedszkole dla 150 dzieci oraz żłobek dla 90 maluchów oraz dzielnicowy ośrodek kultury.

 

- Cieszę się, że z mojej inicjatywy został wykonany kolejny krok w kierunku tak istotnej inwestycji dla mieszkańców Ponikwody. A co dla mnie najważniejsze, moja propozycja sprzed kilku miesięcy, by właśnie w tym miejscu zbudować kompleks oświatowy, zyskała również akceptację mieszkańców dzielnicy – podkreśla Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin.

Placówka będzie też wyposażona w salę gimnastyczną oraz pomieszczenia dla działań kulturalnych i część dla najmłodszych. Wstępna koncepcja użytkowa będzie podstawą do opracowania szczegółowej, tak, by w 2017 roku móc pozyskać niezbędne pozwolenia do realizacji inwestycji. Szacunkowy koszt projektu to ok. 50 mln zł.

Od strony północnej przewidziane są miejsca pod lokalizację parkingu. Od strony południowej planowane są boiska z bieżniami (prosta i okólna) oraz dwa place zabaw, osobne dla przedszkola i żłobka. Obiekt ma układ leżącej litery „T”. Od wschodu przewidziany jest żłobek, z przedszkolem, dalej szkoła stołówka oraz aula dla 300 osób. Od strony zachodniej mamy część sportową i gimnastyczną oraz zespół pomieszczeń dla domu kultury. Dalej przewidziana jest rezerwa terenu pod budowę pływalni, która mogłaby powstać w przyszłości.