Ponad 2000 uczniów z 34 szkół podstawowych skorzysta z dodatkowych, bezpłatnych zajęć nauki pływania. Miejski projekt „Umiem Pływać" jest propozycją dla uczniów klas III, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

 

Projektem, który realizowany będzie od 25 sierpnia do 23 grudnia, objęci zostaną wszyscy uczniowie klas III szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2014/2015. W projekcie wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych, w tym również uczniowie klas integracyjnych oraz uczniowie szkół specjalnych, którym poziom niepełnosprawności pozwala na udział w zajęciach. Koordynatorem projektu jest Pan Marek Błaszczak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28).

Zajęcia realizowane będą w 9 pływalniach zlokalizowanych przy :
1.Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamcze 9,
2.Szkole podstawowej Nr 28 przy ul. Radości 13,
3.Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nałkowskich 110,
4.Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej 22,
5.Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Roztocze 14,
6.Gimnazjum Nr 5 przy ul. Smyczkowej 3,
7.Gimnazjum Nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2,
8.Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Rzeckiego 10,
9.Pływalnia MOSiR „Bystrzyca” przy ul. Łabędziej 2.

Do każdej pływalni w ramach projektu przypisanych zostało od 4 do 5 szkół z uwzględnieniem najdogodniejszej lokalizacji. Przewidziano utworzenie ok. 150 grup. Każda z grup liczyła będzie ok 13 osób oraz 5-6 osób w grupach uczniów z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone będą przez ok. 50 instruktorów i trenerów posiadających umiejętność pracy z dziećmi.
Gmina Lublin na realizację projektu pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 105 tys. zł. Całość projektu szacowana jest na ponad 300 tys. zł.

Jest to największy projekt z zakresu nauki pływania realizowany w Polsce przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki.