Prezydent Krzysztof Żuk wręczył 19 nauczycielom akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w Ratuszu. W miejskich szkołach jest zatrudnionych 6285 nauczycieli. 

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Awans na ten stopień może zdobyć nauczyciel kontraktowy, który przepracował 2 lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez prezydenta. W miejskich szkołach jest zatrudnionych 6285 nauczycieli.