Pierwsza Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Lublinie powstanie w X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38. Jest to pomysł na rozwinięcie istniejących już 95 klas sportowych i profilowanych w naszym mieście. – Chcemy, by edukacja sportowa w naszym mieście dalej się rozwijała – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin.

 

W X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wojciechowskiej funkcjonują już klasy sportowe o profilu szybowcowym (od 6 lat) i lekkoatletycznym (od 2 lat). W każdej z tych klas uczy się 20 uczniów, którzy w swoim programie nauczania realizują 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Zespół Szkół Elektronicznych dysponuje odpowiednią infrastrukturą sportową potrzebną do kształcenia przyszłych sportowców, m.in. wielofunkcyjne boisko i hala lekkoatletyczna. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która ruszy od września 2015 roku w X LO, pozwoli na profesjonalny i kompleksowy rozwój sportowy istniejących już klas szybowcowej i lekkoatletycznej oraz powstanie nowej klasy pływackiej. Do klas dyscyplin indywidualnych SMS uczęszczać będzie 15 uczniów, którzy zrealizują 16 godzin wychowania fizycznego tygodniowo.

- Inicjatywa przewodniczącego Piotra Kowalczyka i klubu Wspólny Lublin znajduje moją akceptację. Odpowiada naszym planom stworzenia instytucjonalnych ram do rozwoju aktywności sportowej wśród młodzieży. Będziemy starali się rozbudowywać w przyszłości ten model zmian w profilu szkół sportowych również w szkołach gimnazjalnych i podstawowych – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Od września 2015 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego będzie finansowana z budżetu miasta, natomiast od stycznia 2016 przewidywana jest dopłata ministerialna. Ulegnie zmianie finansowanie subwencji na jednego ucznia. W tym roku jest to kwota 5 200 zł, a na ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego (zakładając, że kwota nie ulegnie zmianie w przyszłym roku) subwencja wyniesie 10 400 zł. W klasie sportowej lub profilowanej subwencja na jednego ucznia wynosi 0,2.

X LO będzie pierwszą Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. Takie szkoły działają w innych miastach Polski, m.in.: w Olsztynie, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie czy Ostrowcu Świętokrzyskim.