Prezydent Krzysztof Żuk wręczył wyróżnienia 118 lubelskim sportowcom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła ponad 40 tys. zł.

Ratusz podsumował sportowy rok 2013. W uroczystości wzięli udział sportowcy z Lublina, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wysokie wyniki, przedstawiciele środowiska sportowego oraz władze miasta. Spośród 118 wyróżnionych zawodników, 36 otrzymało nagrody finansowe. Nagrody finansowe trafiły też do ośmiu wyróżnionych trenerów. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 40,3 tys. zł.

Prezydent Krzysztof Żuk wręczył również puchary w klasyfikacjach drużynowych, a także wyróżnienia w kategorii Dzielnicowy Animator Sportu, które otrzymał Jan Puchala oraz Odpowiedzialny Działacz Sportowy dla Jerzego Stępkowskiego. Prezydent skierował także specjalne podziękowania do działaczy sportowych, którzy przyczynili się do zorganizowania w Lubinie dużych imprez sportowych.