Prezydent Lublina chce nagrodzić wybitnych sportowców i trenerów z Lublina. Właśnie rozpoczęło się przyjmowane wniosków kandydatur do Nagród Miasta za miniony rok.

 

Nagrody zostaną przyznane dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2013 roku, a w szczególności za:

* udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, uniwersjadzie

* za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w mistrzostwach świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

2. Dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych, za przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich,igrzyskach głuchych, uniwersjadzie lub zdobycie przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w mistrzostwach świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski mogą składać: radni Rady Miasta, organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej, instytucje kultury fizycznej, redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne, inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Nagrody przyznaje prezydent Lublina po wcześniejszym zaopiniowaniu złożonych wniosków przez powołaną w tym celu Kapitułę, która przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny sportu dla Gminy Lublin.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać wyłącznie na druku wniosku w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, pok. 204, w godzinach 7.30-15.30 do końca kwietnia. Druk wniosków można pobrać w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki lub ze stron internetowych www.sport.lublin.eu (zakładka druki do pobrania „Nagrody Sportowe Miasta Lublin”)