W listopadzie z kompleksów boisk Orlik skorzystało ponad 20 tysięcy osób. Najliczniejszą grupę, bo aż 14 tys. stanowili uczniowie lubelskich szkół.

Najwięcej osób uczestniczyło w zajęciach sportowych na Orlikach: przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5 (ponad 2,5 tys. osób) i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a (ok. 2 tys. osób). Z boisk korzystały także osoby niepełnosprawne. Animatorzy zatrudnieni na tych boiskach zorganizowali 12 imprez dla ponad 600 uczestników.