Prezydent Krzysztof Żuk podpisał list intencyjny z Lubelskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim. Zapowiada on podjęcie wspólnych działań zmierzających do powstania nowoczesnego ośrodka żeglarskiego oraz sportów wodnych nad Zalewem Zemborzyckim. 


- Zależy nam na tym, by nad Zalewem Zemborzyckim powstał nowoczesny ośrodek dla młodzieży chcącej rozwijać swoją pasję, jak i dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym sportem – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Do tej pory nie udało się stworzyć takiej bazy sportowej, ale chcemy dzięki wspólnym działaniom pozyskać środki z nowej perspektywy finansowej, by już w przyszłym roku móc wykonać pierwsze kroki do budowy takiego centrum. Wpisuje się to w naszą wizję rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy i jednocześnie będzie dopełnieniem Ośrodka Słoneczny Wrotków czy Akademii Golfa, jaka powstaje nad Zalewem.

Strony porozumienia wyraziły wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do powstania nowoczesnego ośrodka żeglarskiego oraz sportów wodnych, otwartego dla wszystkich mieszkańców Lublina oraz osób wypoczywających nad Zalewem Zemborzyckim. Wspólne działania mają doprowadzić do pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia pochodzących np. z Ministerstwa Sportu i Turystyki lub programów unijnych