Jest porozumienie w sprawie szkolenia w koszykówce żeńskiej między Ratuszem a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Współpraca miasta z uczelnią zapewni kompleksowy rozwój zawodniczek począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na studiach.

 

Prezydent Krzysztof Żuk i rektor UMCS Stanisław Michałowski podpisali porozumienie, które kompleksowo reguluje kwestie organizacyjne i szkoleniowe pomiędzy klubem wiodącym a klubami młodzieżowymi.

W obszarze koszykówki żeńskiej klubem wiodącym jest AZS UMCS Lublin, zaś w szkolenie zaangażowane są 4 kluby młodzieżowe – UKS Piątka, MUKS 30, UKS 43, UKS 51. Patronat merytoryczny nad funkcjonowanie całego systemu sprawować będzie Lubelski Związek Koszykówki.

W ramach porozumienia w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuje już 11 klas profilowanych z koszykówki dziewcząt w szkołach podstawowych. AZS UMCS zaproponował piramidę szkolenia ujmującą kompleksowy rozwój zawodniczki, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na studiach na UMCS.

Pierwszym działaniem dla nowych adeptek koszykówki był turniej, który odbył się 27 września, będący okazją do dobrej zabawy ale także pokazania swoich umiejętności po kilku miesiącach zajęć.