W niedzielę policjanci znów zaangażują się w zapewnienie porządku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale bezpieczeństwo w trakcie 22 Finału WOŚP zależy także od nas samych.

 

Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione oraz na pozostające bez opieki kwestujące dzieci. Będą też – jak co roku – pilnować porządku na imprezach.

W zbiórkę pieniędzy jest zaangażowanych wiele osób dobrej woli. Do wszystkich, a w szczególności do najmłodszych kwestujących, policjanci apelują, aby zachowali rozsądek. W szczególności należy:

• unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu)

• nie chodzić samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób

• w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Jeżeli już do napadu dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, mogących pomóc zidentyfikować sprawcę

• jak najszybciej powiadomić policję o popełnionym przestępstwie. Jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem

• w przypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa natychmiast powiadamiajmy policję, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Otoczmy opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwróćmy uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Najlepiej, aby dzieci kwestowały pod opieką dorosłych.