Podręczny wykaz danych adresowych Urzędu Miasta w Lublinie.

 

 

 

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Paweł Majka

Plac Litewski 1

81 466 1610

Wydział Oświaty i Wychowania

Ewa Dumkiewicz-Sprawka

ul. Narutowicza 37/39

3900

Wydział Audytu i Kontroli

Anna Morow

ul. Karłowicza 4

1850

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców

Jerzy Ostrowski

ul. Lipowa 27

1700

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Lidia Baran-Ćwirta

 

1600

Biuro Obsługi Prawnej

Zbigniew Dubiel

Pl. Łokietka 1

1550

Biuro Ochrony Informacji Niejawnej

Tomasz Nowosad

1750

Biuro Rady Miasta

Dorota Bartoszczyk

Pl. Łokietka 1

1650

Wydział Strategii Obsługi Inwestorów

Mariusz Sagan

ul. Wieniawska 14

2500

Biuro Kadr

Elżbieta Maciak

Plac Litewski 1

1800

Urząd Stanu Cywilnego

Andrzej Marciniak

ul. Leszczyńskiego 20

1500

Rzecznik Prasowy Prezydenta

Beata Krzyżanowska

Pl. Łokietka 1

2045

Asystent Prezydenta

Anna Rzepecka

Pl. Łokietka 1

2003

Wydział Kultury

Michał Karapuda

ul. Złota 2

3700

Wydział Sportu i Turystyki

Jakub Kosowski

ul. Filaretów 44

3800

Kancelaria Prezydenta

Wojciech Wilk

Pl. Łokietka 1

1930

Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

Krzysztof Łątka

ul. Okopowa 11

2850

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Grzegorz Hunicz

ul. Okopowa 11

1100

Wydział Organizacji Urzędu

Małgorzata Mach-Dudek

ul. Dolna 3-go Maja 5

1200

Wydział Komunikacji

Dariusz Bogusz

ul. Leszczyńskiego 20

3200

Wydział Spraw Administracyjnych

Andrzej Szerlak ul.Leszczyńskiego 20

3500

Biuro Obsługi Kancelaryjnej

Iwona Woźniak

ul. Wieniawska 14

1252

Biuro Obsługi Mieszkańców

Monika Artymiak

1017

Wydział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Elżbieta Biernacka

Rynek 1

2048

Wydział Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton

ul. Wieniawska 14

1300

Wydział Podatków

Anna Adamowicz

ul. Wieniawska 14

1400

Wydział Egzekucji

Elżbieta Mazurek

ul. Wieniawska 14

1450

Wydział Architektury i Budownictwa

Mirosław Hagemejer

ul. Wieniawska 14

2200

Wydział Funduszy Europejskich

Bernadeta Krzysztofik

ul. Leszczyńskiego 14

2800

Wydział Geodezji

Andrzej Jedziniak

ul. Wieniawska 14

2100

Wydział Inwestycji i Remontów

Tadeusz Dziuba

ul. Podwale 3

2400

Wydział Ochrony Środowiska

Zdzisław Strycharz

ul. Zana 38

2600

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Hubert Mącik

ul. Złota 2

2650

Wydział Planowania

Elżbieta Matuszak

ul. Wieniawska 14

2300

Biuro Zamówień Publicznych

Elżbieta Daszyńska

Pl. Litewski 1

3000

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ludwika Stefańczyk

ul. Zana 38

3100

Wydział Gospodarowania Mieniem

Małgorzata Zdunek

ul. Wieniawska 14

2700

Wydział Spraw Mieszkaniowych

Ewa Lipińska

ul. Wieniawska 14

3300

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jerzy Kuś

ul. Leszczyńskiego 20

3400