Od 1962 roku związana z Lublinem, nauczycielka muzyki i sztuki, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie kierunek – kulturoznawstwo.Pracowała najpierw w Szkole Podstawowej nr 18, potem w SP 31, a ostatnio w SP 40, z którą jest związana do dzisiaj. Od początku pracy pedagogicznej pomagała dzieciom i wspierała rodziny potrzebujące pomocy. W 2003 roku została prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży i otworzyła świetlicę środowiskową dla dzieci dzielnicy Dziesiąta, która działa do dziś. Jako wolontariusz pracuje z dziećmi i rodzinami w świetlicy terapeutycznej w SP 10 i kieruje jej pracą.

Czytaj więcej...

 Urodzony w 1969 r. w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej. Do 2006 r. pracował w Straży Miejskiej w Lublinie. W latach 2006-2008 kierował jako zastępca wojewódzkiego inspektora Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a następnie Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Lublinie.

Czytaj więcej...

Związana szczególnie ze Sławinem, Sławinkiem, Botanikiem, a także z Czechowem. Ukończyła administrację na Wydziale  Prawa i Administracji KUL oraz studia podyplomowe ,,Pomoc Rodzinie w Sytuacji Trudnej”. Jest mężatką, matką czwórki dzieci. Była członkiem władz krajowych Ruchu Odbudowy Polski (ROP) Jana Olszewskiego. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej, a także wiceprezesem Fundacji Osób Niepełnosprawnych „TACY  SAMI”.

Czytaj więcej...

Urodził się w Lublinie, na Tatarach spędził dzieciństwo, dorastał na Kalinowszczyżnie, a obecnie mieszka na Ponikwodzie, Bazylianówce. Prawnik, ukończył UMCS. Pracował w Lubelskich Fabrykach Wag, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Pracowniczej. Prowadził własną działalność gospodarczą, pracował w biurze senatora Chrzanowskiego. W 1998 roku został wybrany na pierwszą kadencję do Rady Miasta Lublin i został wtedy wiceprzewodniczącym rady. Od tego czasu nieprzerwanie pełni funkcję radnego.

Czytaj więcej...

38 lat. Urodzony w Lublinie. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na którym od lat prowadzi ćwiczenia ze studentami Ekonomii i Zarządzania. W przeszłości pracował jako dziennikarz "Dziennika Wschodniego" i rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej...

 Od 6 lat związany z Bronowicami, gdzie pracuje i udziela się jako społecznik. Ukończył studia na Wydziale Politologii UMCS. Od 2010 roku miejski radny w Lublinie. Obecnie zatrudniony w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Lublinie jako dyrektor Biura. Członek stowarzyszenia sportowego-turystycznego "Sokolik". Zainteresowania: literatura, sport.

Czytaj więcej...

Choć urodzony we Wrocławiu, od dziecka mieszkał w Lublinie, przy ul. Zamojskiej. Absolwent „Zamoya", po studiach na UMCS siedem lat uczył fizyki w I i VI LO w Lublinie. Praca w laboratoriach badawczych PAN została uwieńczona doktoratem n. biologicznych w Instytucie Ekologii PAN.

Czytaj więcej...

Urodzony w Lublinie, od dziecka związany z dzielnicą Czechów. Doktor socjologii i magister teologii. Nauczyciel Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. W przeszłości wykładowca dziennikarstwa w KUL, felietonista Radia „eR”, autor licznych podręczników, publikacji naukowych i publicystycznych. Założyciel i redaktor naczelny, ukazującego się od ponad dwudziestu lat, miesięcznika parafii św. Jadwigi Królowej „Wspólne Drogi”. Gazeta ta realizuje istotne funkcje pisma lokalnego w dzielnicy Czechów.

Czytaj więcej...

Związany z Lublinem od urodzenia – najpierw z Bronowicami, później z Wieniawą i Kalinowszczyzną. Prawnik – absolwent UMCS. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe na KUL i podyplomowe studia z audytu energetycznego. W przeszłości m.in. dyrektor Gabinetu Wojewody Lubelskiego, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Czytaj więcej...

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-1999 był zastępcą dyrektora Stowarzyszenia Civitas Christiana. Był też prorektorem i rektorem Wyższej Szkoły Służby Społecznej. W latach 1998-2002 był członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym m.in. za politykę mieszkaniową miasta i budownictwo komunalne. W latach 2003-2007 pełnił funkcję kierownika w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.  

 

Czytaj więcej...