Choć urodzony we Wrocławiu, od dziecka mieszkał w Lublinie, przy ul. Zamojskiej. Absolwent „Zamoya", po studiach na UMCS siedem lat uczył fizyki w I i VI LO w Lublinie. Praca w laboratoriach badawczych PAN została uwieńczona doktoratem n. biologicznych w Instytucie Ekologii PAN.

 

Wie, jak kształtować i chronić środowisko przyrodnicze miasta, dobrze zna komunalne problemy Lublina, w szczególności te związane z gospodarką odpadami. Wiele doświadczeń i satysfakcji przyniosły mu liczne działania społeczne i obywatelskie. Wieloletnia aktywność w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, przewodzenie Stowarzyszeniu NASZE CZUBY, praca w redakcji gazety dzielnicowej, opieka nad świetlicami opiekuńczymi Akcji Katolickiej, bliska współpraca ze szkołami (np. powstanie liceum na Czubach, basen dla SP 51) i radami dzielnic, powstanie Parku Jana Pawła II, boje o ścieżki rowerowe w dzielnicy – to kilka obszarów jego zaangażowania. Już trzeci raz sprawuje funkcję radnego. Jest szefem Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, pracuje w Komisji Oświaty. Jego główne pola działania to: plany zagospodarowania miejskich przestrzeni, troska o tereny dobrze urządzonej zieleni, tworzenie muzeum techniki i technologii, rewitalizacja obszarów zaniedbanych, budowa szkoły podstawowej przy ul. Gęsiej.  

 

Prywatne pasje: wędrówki po Tatrach, jazda rowerem, fotografia, działka, kajaki, książki (reportaże, fantastyka). Marzenie: Żeby Czuby były najpiękniejszą dzielnicą Lublina.