Związana szczególnie ze Sławinem, Sławinkiem, Botanikiem, a także z Czechowem. Ukończyła administrację na Wydziale  Prawa i Administracji KUL oraz studia podyplomowe ,,Pomoc Rodzinie w Sytuacji Trudnej”. Jest mężatką, matką czwórki dzieci. Była członkiem władz krajowych Ruchu Odbudowy Polski (ROP) Jana Olszewskiego. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej, a także wiceprezesem Fundacji Osób Niepełnosprawnych „TACY  SAMI”.

 

 Współorganizatorka Lubelskich Dni Rodziny, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, akcji „Dzieci Dzieciom”, dla powodzian, pomoc Polakom na Wileńszczyźnie.

Aktywna uczestniczka życia społecznego, współtworzyła i ponad 10 lat przewodniczyła Radzie Dzielnicy. Była miejską radną w Lublinie III kadencji, w 2010 r. ponownie została wybrana radną i została tak jak poprzednio przewodniczącą Komisji Rodziny. Jednym z istotnych działań jest wprowadzenie propagowanej od początku przeze nią karty „Rodzina  3+”. Ma ogromne doświadczenie społeczne i samorządowe oraz ogromną energię do działania, dostrzega problemy i potrzeby mieszkańców. Jej hobby to sport i turystyka, a jej wielkim sukcesem jest budowa szkoły na Sławinie, która zostanie otwarta w 2014 r.