Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-1999 był zastępcą dyrektora Stowarzyszenia Civitas Christiana. Był też prorektorem i rektorem Wyższej Szkoły Służby Społecznej. W latach 1998-2002 był członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym m.in. za politykę mieszkaniową miasta i budownictwo komunalne. W latach 2003-2007 pełnił funkcję kierownika w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.  

 

 

 

W latach 2007-2008 wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2008 do 2010 roku pracował w „FS HOLDING” Spółka Akcyjna. Od 2010 roku pracuje w LPEC, obecnie pełni funkcję kierownika Działu Transportu.

Jest radnym Rady Miasta Lublin od ponad 20 lat. Był m.in. przewodniczącym Rady Miasta w IV kadencji, obecnie jest wiceprzewodniczącym rady. Interesuje się polityką, fotografią, wędkarstwem. Wiele osób wie, że jest zapalonym motocyklistą. Pierwszy swój motocykl kupił zaraz po studiach. Ale niedawno odkrył w sobie nową pasję – gotowanie.